Els estímuls auditius podrien ser un bon marcador per al diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer

Segons un treball publicat a Scientific Reports, per Manuela Ruzzoli, investigadora del Centre de Cognició i Cervell i primera autora de l'article, que explora la fiabilitat de l'estímul sonor com a possible marcador de demència.

L'evidència suggereix que la malaltia d'Alzheimer és part d'un continu, caracteritzat per llargues fases preclíniques que precedeixen l'inici dels símptomes de la malaltia. En diversos casos, aquest contínuum comença amb el deteriorament cognitiu lleu (ICM), en el qual les activitats diàries es conserven tot i la presència de cert deteriorament cognitiu sobretot de la memòria.

La possibilitat de tenir un marcador neurofisiològic fiable i sensible , que es pogués emprar per a la detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer, seria una eina diagnòstica extremadament valuosa en una malaltia de gran prevalença entre la població. Un estudi que es va publicar el mes de setembre a Scientific Reports, es va plantejar buscar la fiabilitat de la negativitat auditiva de desadaptació (en anglès,  Auditory Mismatch Negativity- aMMN) com a marcador capaç d'identificar la progressió del deteriorament cognitiu lleu en la malaltia d'Alzheimer. Un treball dut a terme per Manuela Ruzzoli, primera autora del treball i investigadora del Centre de Cognició i Cervell (CBC) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, en col·laboració amb investigadors italians de la Universitat de Trento i del Centre San Giovanni di Dio de Brescia. (upf.news)