Actualitat

En estat de repòs, el cervell està constantment explorant les seves funcions

Mitjançant tècniques que mesuren l'activitat cerebral segons sigui el  consum d'oxigen (fMRI BOLD), Adrián Ponce Álvarez, investigador del CBC i Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC, conjuntament amb un equip d'investigadors d'EUA, Itàlia, Regne Unit i Suïssa,  han comprovat que la sincronia de la fase global evoluciona en una ultra lenta escala de temps característica  (<0,01 Hz), i que les variacions temporals que s'observen reflecteixen la formació-dissolució transitòria de múltiples comunitats de regions cerebrals sincronitzades.

Un nou mètode identifica variacions en la connectivitat cerebral en els trastorns psiquiàtrics

Un equip internacional de científics del qual en formen part Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA,  i Joana Cabral, ambdós investigadors del Grup de Recerca en Neurociència Computacional del CBC de la UPF, han combinat en el seu estudi la connectivitat funcional real obtinguda per tractografia avançada amb la parcel·lació anatòmica del cervell, per identificar la connectivitat o "empremta" dels punts diana de l'estimulació cerebral profunda (upf.news).

Reconstrucció de l'activitat neuronal del còrtex cerebral humà mitjançant la plataforma BrainX3

En un treball publicat recentment a Frontiers in Neuroinformatics, investigadors d'SPECS en col·laboració amb Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC, han treballat conjuntament en la reconstrucció de l'activitat neuronal del còrtex cerebral humà durant l'estat de repòs (upf.news).

Les persones bilingües i monolingües presenten diferències en el cervell quan parlen la seva llengua materna

Albert Costa, professor d’investigació ICREA i director del grup SPB, juntament amb Kristof Strijkers, antic investigador de la UPF, han participat en un estudi en el qual s'ha posat de manifest que en la realització de tasques de llenguatge, les persones bilingües i monolingües utilitzen de manera diferent les àrees cerebrals involucrades, encara que la llengua estudiada fos la nativa i la dominant (upf.news). 

Revista de premsa

La connectivitat funcional dinàmica, un nou biomarcador d'algunes malalties mentals

En un treball publicat aquest mes de gener per un equip de científics entre els quals hi ha Gustavo Deco, professor d’investigador ICREA i director del CBC, han demostrat que la connectivitat funcional dinàmica (FCD en anglès) de les xarxes neuronals de l'escorça cerebral, és un bon biomarcador de l'activitat neuronal en estat de repòs cerebral,  de manera que l'estudi de les alteracions de la FCD poden orientar al diagnòstic, prognosi i tractament personalitzat d'algunes de les malalties mentals amb més prevalença,  com ara la malaltia d'Alzheimer o l'esquizofrènia 

S'obren nous camins per mantenir la memòria i les funcions cognitives amb l'edat

Els efectes dels canvis neurobiològics en l'envelliment es presenten en un estudi publicat a la revista Neurology of Learning and Memory, per Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC, conjuntament amb Edmund T. Rolls, membre del Centre per a la Neurociència Computacional d'Oxford i del Departament de Ciències Computacionals de la Universitat de Warwick, al Regne Unit (upf.news). 

Revista de premsa:

Pàgines