Actualitat

Els humans comparteixen amb altres animals mecanismes per a l'adquisició del llenguatge

En relació a l'adquisició del llenguatge en els humans (nadons i adults), una pregunta recurrent ha estat saber si l'adquisició del llenguatge és quelcom exclusiu dels humans o si,  per contra, té alguns trets compartits amb altres éssers vius.  Un estudi que s'acaba de publicar afirma que,  tot i que compartim amb altres éssers vius els mecanismes necessaris per adquirir aquesta capacitat cognitiva, el llenguatge segueix sent un tret essencialment humà. 

Adrià Tauste co-presenta la nueva Red Española para la Interacción de Neurociencia Cognitiva y Computacional (SINC2)

Adrià Tauste, investigador postdoctoral del grupo CNS, y María Victoria Puig, investigadora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, presentan la nueva Red Española para la Interacción de Neurociencia Cognitiva y Computacional (SINC2) en el Congreso Español de Neurociencia.

Un treball proposa les bases biològiques de la implementació del llenguatge en el cervell

Els principis neuronals subjacents a processos cognitius com ara la memòria, la percepció o la presa de decisions, tenen en comú que es codifiquen de manera distribuïda i dispersa en el cervell, i que presenten plasticitat en les sinapsis associatives i xarxes d'atractors neuronals. Tot això fa que la capacitat d'emmagatzematge d'informació depengui del nombre variable de sinapsis associatives i recurrents de cada neurona.

Es descriuen noves evidències de connectivitat en un cas de malaltia de Parkinson

Un estudi internacional que ha estat codirigit per Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC, conjuntament amb el científic Morten L. Kringelbach, publicat a la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience, ha obtingut les connexions neuronals completes de la substància blanca cerebral d'un pacient amb malaltia de Parkinson, abans i després de l'estimulació cerebral profunda (DBS).

Els científics Stalisnas i Ghislaine Dehaene de l'INSERM impartiran dues conferències a la UPF

Els prestigiosos neuròlegs Stalisnas i Ghislaine Dehaene,  provinents de la Unitat de Neuroimatge Cognitiva de l'INSERM de París (França), han estat convidats per Luca Bonatti, investigador ICREA i director del grup RICO, per impartir dues ponències magistrals el 4 de setembre, al campus del Poblenou de la UPF (C/ Roc

Hi ha automatismes en el cervell humà que reconeixen la jerarquia i la identitat social

La jerarquia social és un principi d'organització omnipresent en les espècies animals. Se sap que alguns individus són més sensibles a la informació jeràrquica que altres, però tot i que s'han aconseguit alguns avenços en la comprensió d'aquest fenomen social, la base neuroanatòmica del procés no havia estat suficientment explorada. Ara se sap que una xarxa neural cerebral està implicada en el reconeixement automàtic de la identitat social

Pàgines