Actualitat

Com s’integren els valors ètics i morals en una segona llengua?

Per comprendre el contingut d’una frase no només intervé conèixer el significat semàntic de les paraules sinó també la informació pragmàtica que aquestes mateixes paraules evoquen.  La manera com les persones processen els continguts d’una frase escrita o parlada, per exemple, en l’afirmació “El divorci és inacceptable”, la interpretació de l’adjectiu “inacceptable” variarà en funció de la pròpia opinió sobre el rol del divorci.

Llengua, context d'aprenentatge i processament emocional, en estreta relació

Un estudi liderat pel Centre Basc Cognició, Cervell i Llenguatge (BCBL) amb participació d'Albert Costa, professor d’investigació ICREA i director del grup SPB, ha demostrat que pensem amb més fredor en una llengua estrangera que en la nativa i que les nostres accions estan menys influenciades per les emocions quan fem servir un idioma forà.

Prendre el degut temps per pensar presenta avantatges per al cervell humà

La lentitud en el processament del pensament no hauria de ser necessàriament un desavantatge, al contrari, podria indicar una funció cerebral òptima, segons afirma un estudi publicat a Trends in Cognitive Sciences per prestigiosos neurocientífics internacionals (Kringelbach, McIntosh, Ritter i JIRS), dirigits per Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC.

Pàgines