Actualitat

Llengua, context d'aprenentatge i processament emocional, en estreta relació

Un estudi liderat pel Centre Basc Cognició, Cervell i Llenguatge (BCBL) amb participació d'Albert Costa, professor d’investigació ICREA i director del grup SPB, ha demostrat que pensem amb més fredor en una llengua estrangera que en la nativa i que les nostres accions estan menys influenciades per les emocions quan fem servir un idioma forà.

Prendre el degut temps per pensar presenta avantatges per al cervell humà

La lentitud en el processament del pensament no hauria de ser necessàriament un desavantatge, al contrari, podria indicar una funció cerebral òptima, segons afirma un estudi publicat a Trends in Cognitive Sciences per prestigiosos neurocientífics internacionals (Kringelbach, McIntosh, Ritter i JIRS), dirigits per Gustavo Deco, professor d’investigació ICREA i director del CBC.

Els humans comparteixen amb altres animals mecanismes per a l'adquisició del llenguatge

En relació a l'adquisició del llenguatge en els humans (nadons i adults), una pregunta recurrent ha estat saber si l'adquisició del llenguatge és quelcom exclusiu dels humans o si,  per contra, té alguns trets compartits amb altres éssers vius.  Un estudi que s'acaba de publicar afirma que,  tot i que compartim amb altres éssers vius els mecanismes necessaris per adquirir aquesta capacitat cognitiva, el llenguatge segueix sent un tret essencialment humà. 

Pàgines