News

El cervell es debat entre la coherència dinàmica i la metastabilitat estructural

Un treball de Gustavo Deco i Morten L. Kringelbach, publicat a Trends in Neurosciences,  enllaça el concepte dinàmic de coherència amb el de metastabilitat,  amb la qual cosa examinen l’ampli repertori de funcions cerebrals a través de l’estructura anatòmica subjacent a la seva connectivitat. Un estudi dut a terme gràcies a l’evidència del modelatge computacional del cervell sencer,  elaborat a partir de dades multimodals obtingudes per tècniques de neuroimatge.

L’estudi del bilingüisme i dels mecanismes cognitius rep un nou impuls

Dins la convocatòria 2015 d’accions de dinamització “Redes de Excelencia” Xarxes Consolider del Ministeri d’Economia i Competitivitat de l’Estat espanyol, l’1 de desembre ha engegat la Xarxa Consolider en Bilingüisme i Neurociència Cognitiva com a continuació del projecte anterior Consolider Brainglot que es va dur a terme del 2007 al 2013 i que va significar un canvi quantitatiu i qualitatiu en la recerca pel que fa a la generació de coneixements de frontera i a la creació de sinèrgies entre els grups que van participar.

Un model probabilístic infereix de l’activitat neuronal l’activitat cerebral

Un article publicat l’11 de novembre a PLOS Computational Biology defineix un criteri probabilístic comú capaç de donar compte dels diferents i complexes esdeveniments dinàmics que coexisteixen en l’activitat espontània de les xarxes neuronals in vivo, que es podria aplicar in vitro a cultius cel·lulars i in silico a models computacionals.

How are ethical and moral values integrated in a second language?

Understanding the content of a sentence not only involves knowing the semantic meaning of the words but also the pragmatic information that these same words evoke. The way people process the contents of a written or spoken sentence, for example, in the statement “Divorce is unacceptable”, the interpretation of the adjective “unacceptable” will vary according to their own views on the role of divorce.

Language, learning context and emotional processing, closely related

A study led by the Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) involving Albert Costa, coordinator of the SPB at the CBC  and ICREA research professor at UPF, has demonstrated that we think more coldly in a foreign language that in our native one and that our actions are less influenced by our emotions when we use a foreign language.

Pages