News

Workshop on Audiovisual Speech Processing and Language Learning

The Center for Brain and Cognition at Universitat Pompeu Fabra is pleased to announce a Workshop on Audiovisual Speech Processing and Language Learning.

This scientific meeting has been created to highlight recent research on multisensory language processing in typical and atypical populations at all stages of development.

There is no registration free.

Àrees cerebrals específiques capten la sincronia entre l’entonació i el gest d’un ponent mentre fa un discurs

En els actes comunicatius, els ponents acostumen a acompanyar el seu discurs oral amb el gest (moviment dels llavis, del cap, de les mans, posicionament del cos, etc.), de manera espontània i exquisidament sincronitzada amb l’entonació (prosòdia) del discurs. Un bon exemple són els actes discursius que sovint profereixen els polítics en què la prosòdia de la parla i el gest compassats emfatitzen la transmissió dels missatges cap a l’audiència.

La percepció de la consonància musical és inherent en els humans i ens ajuda en l’aprenentatge de patrons abstractes

Saber quins són els components inherents a l’espècie humana en el processament del llenguatge i de la música, constitueix la  línia de recerca que està duent a terme Juan Manuel Toro, professor d’investigació ICREA i cap del Grup de Recerca en Llenguatge i Cognició Comparada (LCC) al Centre de Cognició i Cervell de la UPF, en el marc de l’ajut starting grant que li va atorgar el Comitè de Recerca Europeu per a dur a terme el projecte: " Biological Origins of Linguistic Constraints" (2013).

La propagació de l'activitat de l'hipocamp, crucial per a la consolidació de la memòria i altres funcions deliberatives del cervell

Un estudi publicat a la revista Current Biology aquest mes de març ha posat de manifest un mecanisme per la propagació dels efectes d'una activitat específica de l'hipocamp al cervell en estat de repòs. Un procés crucial per a la consolidació de la memòria i l'establiment de molts dels processos deliberatius que es donen quan el cervell no posa atenció o no es dedica a fer una tasca concreta.

El cervell es debat entre la coherència dinàmica i la metastabilitat estructural

Un treball de Gustavo Deco i Morten L. Kringelbach, publicat a Trends in Neurosciences,  enllaça el concepte dinàmic de coherència amb el de metastabilitat,  amb la qual cosa examinen l’ampli repertori de funcions cerebrals a través de l’estructura anatòmica subjacent a la seva connectivitat. Un estudi dut a terme gràcies a l’evidència del modelatge computacional del cervell sencer,  elaborat a partir de dades multimodals obtingudes per tècniques de neuroimatge.

Pages