News

Els animals no humans, tenen coneixement dels seus processos mentals?

La capacitat de reflexionar sobre el propi comportament i sobre els processos mentals, s’anomena metacognició i s'ha considerat com un caràcter distintiu de l'esser humà. No obstant això, recents experiments neurofisiològics s’han proposat estudiar els correlats neuronals de la capacitat metacognitiva d'altres especies (dofins, rates, micos, etc.). Malgrat que hi ha un gran interès en conèixer si altres espècies diferents dels humans tenen capacitat de metacognició, no hi ha consens sobre la definició i els mètodes de valoració d’aquesta capacitat en altres espècies.

FET Flagship Human Brain Project, continues on its way

On 30 August, the European Commission and the Federal Polytechnic School of Lausanne in Switzerland (EPFL), coordinator of the Human Brain Project (HBP), signed the first specific grant agreement (SGA1) to achieve a “lasting European research infrastructure”, as stated by Chris Ebell, HBP executive director. This second phase, lasting two years, started retroactively on 1 April 2016 and will end in late March 2018, with a planned budget allocation of 89 million euros.

El restabliment de l’equilibri és crucial per al cervell en estat de repòs

A mesura que passa el temps, les malalties, l’edat i altres factors, deixen empremta en el cervell de cadascuna de les persones. Hi ha evidència experimental que les lesions produïdes per diferents malalties (Alzheimer, ictus, epilepsia) afecta les dinàmiques espontànies de la funcionalitat cerebral. Més concretament, aquestes alteracions es fan visibles a nivell de les connexions funcionals que el cervell estableix en estat de repòs.

Pages