Actualitat

Els animals no humans, tenen coneixement dels seus processos mentals?

La capacitat de reflexionar sobre el propi comportament i sobre els processos mentals, s’anomena metacognició i s'ha considerat com un caràcter distintiu de l'esser humà. No obstant això, recents experiments neurofisiològics s’han proposat estudiar els correlats neuronals de la capacitat metacognitiva d'altres especies (dofins, rates, micos, etc.). Malgrat que hi ha un gran interès en conèixer si altres espècies diferents dels humans tenen capacitat de metacognició, no hi ha consens sobre la definició i els mètodes de valoració d’aquesta capacitat en altres espècies.

El restabliment de l’equilibri és crucial per al cervell en estat de repòs

A mesura que passa el temps, les malalties, l’edat i altres factors, deixen empremta en el cervell de cadascuna de les persones. Hi ha evidència experimental que les lesions produïdes per diferents malalties (Alzheimer, ictus, epilepsia) afecta les dinàmiques espontànies de la funcionalitat cerebral. Més concretament, aquestes alteracions es fan visibles a nivell de les connexions funcionals que el cervell estableix en estat de repòs.

Beyond Language Learning Workshop

A more complete understanding of language learning abilities requires not only studying the specific mechanisms involved in this complex task, but also taking into account a number of other cognitive capacities that may have a critical role in how the linguistic information is processed. A comprehensive approach to this issue would greatly benefit from the integration of different sources of evidence.

Núria Sebastián Gallés ha estat elegida membre de la British Academy

Avui, 15 de juliol,  un comunicat oficial de la British Academy anuncia l’elecció presa en Assemblea General Anual del 14 de juliol, del seu nou president per als propers quatre anys, l’historiador professor Sir David Cannadine i el nomenament de seixanta-sis nous membres, dels quals vint son corresponsals, entre els que hi ha la professora Núria Sebastián Gallés.(British Academy

Salvador Soto obtiene una ayuda ERC Proof of Concept

El 4 de julio, el European Research Council anunció los 44 proyectos que, habiendo sido impulsados por la ERC en sus etapas iniciales, ahora han sido seleccionados para dar un paso adelante y pasar de la investigación a la innovación y la comercialización. Son las ayudas Proof of Concept (Prueba de Concepto), dotadas con 150.000 euros cada una de ellas con las que los investigadores pueden encontrar nuevas oportunidades de negocio, cubrir gastos de propiedad intelectual, etc. Ayudas que valorizan la investigación hacia la innovación. 

Pàgines