News

Científics desenvolupen un model matemàtic per localitzar el focus de les crisis epilèptiques

L’Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra han estat les primeres institucions de tot Espanya a convertir els registres estereoelectroencefalogràfics en models matemàtics que expliquen les crisis epilèptiques dels pacients. La seva aplicació immediata és delimitar la zona cerebral a extirpar durant la cirurgia per a evitar conseqüències negatives en els pacients.[+]

Els animals no humans, tenen coneixement dels seus processos mentals?

La capacitat de reflexionar sobre el propi comportament i sobre els processos mentals, s’anomena metacognició i s'ha considerat com un caràcter distintiu de l'esser humà. No obstant això, recents experiments neurofisiològics s’han proposat estudiar els correlats neuronals de la capacitat metacognitiva d'altres especies (dofins, rates, micos, etc.). Malgrat que hi ha un gran interès en conèixer si altres espècies diferents dels humans tenen capacitat de metacognició, no hi ha consens sobre la definició i els mètodes de valoració d’aquesta capacitat en altres espècies.

Pages